17:30 20/01/2020

Thông báo v/v cảnh báo (lần 2) đối với SV chưa thực hiện nghĩa vụ học phí, học kỳ 2 NH 2019-2020
Tài liệu đính kèm

56_20_canh_bao_lan_2_sv_chua_thuc_hien_nghia_vu_hoc_phi-17_29_23_292 Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 28/03/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây