13:45 30/09/2019

Thông báo V/v điều chỉnh giảng đường học hệ đại học chính quy Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020


Sự kiện sắp diễn ra
0:30 - 17/11/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây