15:51 03/04/2019

Thông báo V/v hết niên hạn đào tạo đối với sinh viên đại học Khóa 29 và Liên thông chính quy Khóa 15 (lần 2)


Tài liệu đính kèm

270.19-(KEM)-danh-sach-sinh-vien-dai-hoc-k29-va-liên thông 15-chua-tot-nghiep-het-thoi-han-dao-tao-tai-truong_02042019.xls Tải về

Các tin khác

Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 21/09/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây