07:40 21/03/2019

Thông báo V/v kiểm dò danh sách sinh viên chính quy đủ điều kiện xét “Học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2018 - 2019”


Tài liệu đính kèm

2 - Cap nhat sang 27.03.2019 - Danh sach SVCQ du dieu kien xet hoc bong KK hoc tap HK1, NH 2018-2019.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:30 - 17/11/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây