16:45 07/02/2018

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2017 - 2018 hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học hệ chính quy và hệ Cử nhân chất lượng cao.


Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây