10:01 29/11/2017

Thông báo V/v nộp chứng chỉ anh văn đạt điều kiện học môn Anh văn chuyên ngành 1 và chứng chỉ tin học đạt điều kiện học môn Tin học ứng dụng - HK 2 năm học 2017-2018


Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây