15:47 30/01/2018

Thông báo V/v Nộp chứng chỉ anh văn đạt điều kiện học môn anh văn chuyên ngành 1 & chứng chỉ tin học đạt điều kiện học môn Tin học ứng dụng lớp thứ 7&CN - HK2 năm học 2017-2018


Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây