14:38 10/08/2017

Thông báo V/v Tổ chức thưc hiện học phần thực tập cuối khóa - Năm học 2016-2017


File đính kèm

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM 2016 - 2017_QĐ.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/07/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây