08:35 13/12/2017

Thông báo về thời gian và giảng đường sinh hoạt lớp định kỳ của đại học, liên thông đại học chính quy ngày 28.12.2017 (bao gồm CT Chất lượng cao)


Các tin khác

Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 27/07/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây