16:44 12/02/2020

Thông báo về việc điều chỉnh lịch giảng, lịch thi hệ đại học chính quy, đại học chính quy CLC, đại học VB2 CQ, ĐH vừa làm vừa học - Học kỳ 2 (2019 - 2020)


Tài liệu đính kèm

4. Lịch học, lich thi ĐH hệ VLVH HK2 (2019-2020)_điều chỉnh Tải về
1. LG LTHI DHCQ HK 2 2019 2020 dieu chinh Tải về
2. LG DHCQ CLC HK2 NH 2019-2020 dieu chinh Tải về
3. LG VB2 NNA HK 2 19 20 d chinh Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 28/03/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây