Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy

02/02/2015

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng ...

Thông báo tuyển sinh Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy khoá 14 - theo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (kỳ thi 3 chung)

02/02/2015

Căn cứ thông tư 55/2012/TT-BGDĐT, ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo trình độ liên thông cao đẳng, đại học và chỉ tiêu tuyển ...

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy

19/01/2015

Thông báo V/v tổ chức xét chuyển điểm đối với sinh viên liên thông đại học chính quy...

Thông báo tuyển sinh Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy khoá 14

19/01/2015

Theo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (kỳ thi 3 chung)...

Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây