19 01/2015

Thông báo tuyển sinh ĐH Khóa 42, Liên thông ĐH Khóa 16, ĐH bằng 2 Khóa 11 hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015

Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM thông báo tuyển sinh ĐH Khóa 42, Liên thông ĐH Khóa 16, ĐH bằng 2 Khóa 11 hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015 ...

19 01/2015

Lịch ôn tập thi tuyển sinh Hệ Đại học, Liên thông Đại học VHVL Khoá 15 đợt 2 Năm 2014 - 2015

Lịch ôn tập thi tuyển sinh Hệ Đại học, Liên thông Đại học VHVL Khoá 15 đợt 2 Năm 2014 - 2015...

Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 21/09/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây