09:57 13/07/2018

Quyết định V/v Công nhận đạt trình độ Tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên ĐHCQ CLC Khóa 2 đợt tháng 7/2018


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây