16:43 12/09/2018

Thông báo V/v Áp dụng chuẩn đầu ra tin học và điều kiện học học phần tin học ứng dụng đối với sinh viên ĐHCQ K33 và ĐHCQ CLC K5


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây