09:37 10/08/2017

Thông báo V/v đăng ký học ghép “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa” đối với sinh viên đại học chính quy thuộc chương trình chất lượng cao các khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây