16:38 12/09/2018

Thông báo V/v Nộp học phí bổ sung đối với sinh viên ĐHCQ K34 được chấp thuận chuyển sang chương trình cử nhân CLC


File đính kèm

DS SV CLC BO SUNG KHOA 6 2018.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây