08:48 14/12/2016

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 17,18/12/2016 ở Tiền Giang, Bạc Liêu

File đính kèm

Bao hiem_B2K11_BL_18.12.16_BAC LIEU.pdf Tải về
KTTC 1_B2K11_BL_17.12.16_BAC LIEU.pdf Tải về
KTVM_B2K12_TG_18.12.16_TIEN GIANG.pdf Tải về
PPHT&NCKH_B2K12_TG_18.12.16_TIEN GIANG.pdf Tải về
Thue_B2K11_BL_18.12.16_BAC LIEU.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây