13:11 19/12/2016

Thông báo V/v Dời lịch thi tuyển sinh Đại học, Liên thông đại học, Bằng 2 hệ VLVH và thủ tục đăng ký học trước một số học phần


thông_báo_vv_dời_lịch_thi_tuyển_sinh_đại_học__liên_thông_đại_học__bằng_2_hệ_vlvh_và_thủ_tục_đăng_ký_học_trước_một_số_học_phần-13_11_17_180.jpg

Sự kiện sắp diễn ra
14:00 - 19/10/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây