15:25 22/08/2017

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 26,27/08/2017 tại Tây Ninh, Tiền Giang, Bạc Liêu

File đính kèm

DLNNH_B2K12_NNA_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
KTHPT_43TN_27.08.17_Tay Ninh.pdf Tải về
KTHPT_B2K12_TCNH_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
MHTKT_43TN_26.08.17_Tay Ninh.pdf Tải về
MHTKT_B2K12_TCNH_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
Nói 2_B2K12_NNA_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
QTNHTM_B2K11_BL_27.08.17_Bac Lieu.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai