15:25 22/08/2017

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 26,27/08/2017 tại Tây Ninh, Tiền Giang, Bạc Liêu

File đính kèm

DLNNH_B2K12_NNA_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
KTHPT_43TN_27.08.17_Tay Ninh.pdf Tải về
KTHPT_B2K12_TCNH_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
MHTKT_43TN_26.08.17_Tay Ninh.pdf Tải về
MHTKT_B2K12_TCNH_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
Nói 2_B2K12_NNA_TG_27.08.17_Tien Giang.pdf Tải về
QTNHTM_B2K11_BL_27.08.17_Bac Lieu.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 01/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây