14:18 21/11/2017

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 25 và 26/11/2017 tại Tiền Giang và Tây Ninh

File đính kèm

KTHQT_B2K12_NH_TG_26.11.17_TIEN GIANG.pdf Tải về
LTTCTT_43TN_26.11.17_TAY NINH.pdf Tải về
LUAT KD_43TN_25.11.17_TAY NINH.pdf Tải về
Nghe 3_B2K12_NNA_TG_26.11.17_TIEN GIANG.pdf Tải về
THUD_43TN_26.11.17_TAY NINH.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây