09:41 03/01/2018

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 06/01/2018 và 07/01/2018 tại Tây Ninh, Tiền Giang

File đính kèm

DOC 3_B2K12-NNA_07.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
KTHQT_43TN_07.01.18_TAY NINH.pdf Tải về
LTTCTT_43TN_06.01.18_TAY NINH.pdf Tải về
NOI 3_B2K12-NNA_07.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
THUD_43TN_07.01.18_TAY NINH.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
13:00 - 24/10/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây