14:47 24/01/2018

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 27/01/2018 và 28/01/2018 tại Tây Ninh, Tiền Giang

File đính kèm

KTHQT_B2K12-TG_28.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
TCDN_43TN_28.01.18_TAY NINH.pdf Tải về
TCDN_B2K12-TG_27.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
THUD_B2K12-TG_28.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
TTTC&DCTC_43TN_28.01.18_TAY NINH.pdf Tải về
VIET 3_B2K12-NNA-TG_28.01.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 19/08/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây