10:49 04/07/2018

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 07,08/07/2018 tại Tiền Giang, Tây NInh

File đính kèm

AVCN2_43TN_07.07.18_TAY NINH.pdf Tải về
HÐKDNH_43TN_08.07.18_TAY NINH.pdf Tải về
KTLUD_B2K12_TCNH_TG_08.07.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
PTTCDN_43TN_08.07.18_TAY NINH.pdf Tải về
PTTCDN_B2K12_TCNH_TG_08.07.18_TIEN GIANG.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây