11:17 01/02/2018

Kết quả thi tốt nghiệp Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2017 (tháng 01-2018)

Hội đồng thi tốt nghiệp thông báo kết quả thi tốt nghiệp và thời hạn nhận đơn phúc khảo đến hết 06/02/2018Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây