08:00 17/08/2017

Thông báo điều chỉnh lịch học, lịch thi hệ VLVH HK1 (2017-2018)


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây