15:01 10/05/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ Đại học bằng 2 VLVH học kỳ 2 (2016-2017)


Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 18/07/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây