09:52 23/08/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi Học kỳ 2 (2016-2017) lớp B2K12_TCNH_TG, LT_QTKDSự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây