07:50 17/08/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp B2K12_TCNH_AG HK2 (2016-2017)


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây