02:58 02/02/2015

Thông tin dịch vụ cho thuê Hội trường tổ chức sự kiện

Trường Đại học ngân hàng TP.HCM
Hội trường lầu 2
Trụ sở : 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Chánh Văn Phòng:
Th. Trần Mai Ước
Tel: 38.210.363
Phó Chánh Văn Phòng:
Vũ Tiến Đức
Tel: 62.959.202
Tổng đài : 38.291.901 _ 38.291.224
Fax : 38.212.584

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai