16:59 07/07/2017

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông ĐHCQ 2017


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 01/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây