10:51 06/10/2017

Thông báo V/v tổ chức xét bảo lưu và chuyển điểm đối với sinh viên liên thông ĐHCQ K17


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 14/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây