08:56 09/01/2018

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần lớp CH18B1, BD18B1 ngày 13,14/01/2018 tại 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 TP HCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h00 ngày 12/01/2018.

File đính kèm

KT-KTNH_14.01.18_CH18B1.pdf Tải về
QTDA_14.01.18_CH18B1.pdf Tải về
QTDMDT (NC)_13.01.18_CH18B1.pdf Tải về
QTTCDN (NC)_13.01.18_CH18B1.pdf Tải về
TCPS_14.01.18_CH18B1.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây