18:00 17/01/2019

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần lớp CH19A, CH3,4 QTKD ngày 19, 21, 22, 24/01/2019 tại TPHCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h ngày 18/01/2019

Tài liệu đính kèm

1.CH4QTKD_QTTCDN (NC)_B4B.pdf Tải về
2.CH4QTKD_QTTCDN (NC)_B4C.pdf Tải về
3.CH3QTKD_QTNHTM_B4B.pdf Tải về
4.CH19A_QTTCDN (NC)_B4A.pdf Tải về
5.CH19A_QTTCDN (NC)_B4B.pdf Tải về
6.CH19A_QTDMDT (NC)_B4A.pdf Tải về
7.CH19A_QTDMDT (NC)_B4B.pdf Tải về
8.CH19A_QTDA_B4A.pdf Tải về
9.CH19A_QTDA_B4B.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 31/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây