09:26 04/05/2018

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần lớp CH19A ngày 07,08,10,11,14/05/2018 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1 TP HCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h00 ngày 07/05/2018.

Tài liệu đính kèm

AVCN_CH19A_08.05.18_TPHCM.pdf Tải về
CHTKTHÐ_CH19A_14.05.18_TPHCM.pdf Tải về
KTLTC_CH19A_10.05.18_TPHCM.pdf Tải về
PPNCKH_CH19A_11.05.18_TPHCM.pdf Tải về
TRIET HOC_CH19A_07.05.18_TPHCM.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 29/03/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học