17:48 15/01/2019

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần lớp CH19A ngày 17,18 /01/2019 tại TPHCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h ngày 16/01/2019

Tài liệu đính kèm

CH19A_Ke toan Kiem toan NH_B4A.pdf Tải về
CH19A_Ke toan Kiem toan NH_B4B.pdf Tải về
CH19A_Tai chinh phai sinh_B4A.pdf Tải về
CH19A_Tai chinh phai sinh_B4B.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 31/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây