11:06 09/01/2018

Danh sách học viên dự thi kết thúc học phần lớp CHQTKDK2 ngày 13,14,20/01/2018 tại 39 Hàm Nghi Quận 1 TP HCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h00 ngày 12/01/2018

File đính kèm

QTCCU_14.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTNHTM_14.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTNNL_13.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTSX&TN_20.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTTCDN (NC)_13.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTTD_20.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
QTTH_14.01.18_QTKDK2.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây