13:22 29/12/2017

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần lớp CH18A ngày 02,04,05,08,09/01/2018 tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1 TP HCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 11h00 ngày 02/01/2018.

File đính kèm

KT-KTNH_CH18A_09.01.2018 .pdf Tải về
QTDA_CH18A_05.01.2018 .pdf Tải về
QTDMDT (NC)_CH18A_04.01.2018 .pdf Tải về
QTTCDN_CH18A_02.01.2018 .pdf Tải về
TCPS_CH18A_08.01.2018 .pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây