13:08 04/01/2018

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần lớp CH18B2 ngày 06,07/01/2018 tại 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 TP HCM

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết 14h00 ngày 05/01/2018

File đính kèm

KTKTNH_CH18B2_07.01.18.pdf Tải về
QTDA_CH18B2_07.01.18.pdf Tải về
QTDMDT(NC)_CH18B2_07.01.18.pdf Tải về
QTTCDN (NC)_CH18B2_06.01.18.pdf Tải về
TCPS_CH18B2_06.01.18.pdf Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây