10:03 16/09/2019

Danh sách thi kết thúc học phần các lớp Cao học ngày 23, 24, 26, 27/09/2019

Học viên  kiểm tra thông tin ở danh sách dự thi trong thông báo này, học viên không có tên hoặc có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí & ĐBCL để được hướng dẫn xử lý. Thời gian tiếp nhận xử lý từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 18.09.2019 (file đính kèm bên dưới)

Tài liệu đính kèm

BAF505_183_CH21A_1_CH21A - Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao.xls Tải về
BAF505_183_CH21A_2_CH21A - Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao.xls Tải về
BAF505_183_CH21A_3_BD21A - Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao.xls Tải về
BAF505_183_CH21A_3_CH21A - Quản trị ngân hàng hiện đại nâng cao.xls Tải về
FIN515_182_CH21A_1_CH21A - Tài chính doanh nghiệp nâng cao.xls Tải về
FIN515_182_CH21A_2_CH21A - Tài chính doanh nghiệp nâng cao.xls Tải về
FIN515_182_CH21A_3_BD21A - Tài chính doanh nghiệp nâng cao.xls Tải về
FIN515_182_CH21A_3_CH21A - Tài chính doanh nghiệp nâng cao.xls Tải về
LAW503_183_CH21A_1_CH21A - Luật kinh tế - tài chính - ngân hàng.xls Tải về
LAW503_183_CH21A_2_CH21A - Luật kinh tế - tài chính - ngân hàng.xls Tải về
LAW503_183_CH21A_3_BD21A - Luật kinh tế - tài chính - ngân hàng.xls Tải về
LAW503_183_CH21A_3_CH21A - Luật kinh tế - tài chính - ngân hàng.xls Tải về
RME503_191_CH21A_1_CH21A - Phương pháp nghiên cứu nâng cao.xls Tải về
RME503_191_CH21A_2_CH21A - Phương pháp nghiên cứu nâng cao.xls Tải về
RME503_191_CH21A_3_BD21A - Phương pháp nghiên cứu nâng cao.xls Tải về
RME503_191_CH21A_3_CH21A - Phương pháp nghiên cứu nâng cao.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây