10:34 10/05/2018

Thông báo V/v Hội đồng chấm Bài tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết luận án tiến sĩ các khóa XIX,XX,XXI, hội đồng đánh giá 03 chuyên đề tiến sĩ.
Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 22/12/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây