07:30 28/05/2018

Thông báo V/V tổ chức Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ; Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn. NCS. Nguyễn Việt Hồng Anh


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây