01 / 2020 14

Hội thảo Kinh tế Lượng Lần thứ 3

Thời gian: 8:00 - 14/01/2020

Địa điểm: Vũng Tàu & TP. Hồ Chí Minh

06 / 2019 20

INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

Thời gian: 8:30 - 20/06/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM

06 / 2019 20

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kinh doanh Quốc tế

Thời gian: 8:30 - 20/06/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Q1, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

06 / 2019 01

CUỘC THI "TÌM KIẾM TÀI NĂNG BUH" NĂM 2019

Thời gian: 9:00 - 01/06/2019

Địa điểm: Hội trường 56, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP. HCM

05 / 2019 25

Ngày hội việc làm BUH lần 12 năm 2019

Thời gian: 7:30 - 25/05/2019

Địa điểm: Hội trường 56, Hoàng Diệu 2, Q Thủ Đức, TP. HCM

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
7:30 - 25/05/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
du học mỹtư vấn du học mỹtrường đại học mỹtriển lãm du họcthương mạithị trường