01 / 2018 15

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018


Date: 15-16 January 2018
Location: Banking University HCMC
Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com
Website:www.hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn

Thời gian: 8:00 - 15/01/2018

Địa điểm: Banking University HCMC

06 / 2017 15

Hội thảo "Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam" (Dự kiến 6/2017)

http://conference.buh.edu.vn/

Thời gian: 0:00 - 15/06/2017

Địa điểm: Hội trường Lầu 2,Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

05 / 2017 20

Đấu trường tài chính 2017

Thời gian: 0:00 - 20/05/2017

Địa điểm: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 20/05/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây