Sự kiện
01 / 2019 14

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

HE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC


 

 

 

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

https://easychair.org/conferences/?conf=econvn2019

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/

Thời gian: 0:00 - 14/01/2019

Địa điểm: Banking University HCMC

01 / 2019 11

Hội thảo tập huấn phần mềm R cho Thống kê Bayesian và MCMC

Thời hạn và hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trước 17h ngày 31/12/2018 qua đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0rHIXT1LI8enUuS71uu6zEasPEu_xu5LaqE4nAZx0RUvtJA/viewform 


 


 

Thời gian: 0:00 - 11/01/2019

Địa điểm: Hội trường 36, Tôn Thất Đam, Q1, TP. HCM


Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện