Sự kiện
01 / 2020 14

Hội thảo Kinh tế Lượng Lần thứ 3

Thời gian: 8:00 - 14/01/2020

Địa điểm: Vũng Tàu & TP. Hồ Chí Minh

06 / 2019 20

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kinh doanh Quốc tế

Thời gian: 0:00 - 20/06/2019

Địa điểm: (Dự kiến) Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

04 / 2019 08

Hội thảo khoa học cấp quốc gia" Giải pháp tạo lập nguồn vốn phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam"

Thời gian: 0:00 - 08/04/2019

Địa điểm: (Dự kiến)Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

03 / 2019 30

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo học kỳ 1 - NH 2018-2019

Thời gian: 8:00 - 30/03/2019

Địa điểm: Hội trường 56, Hoàng Diệu 2, Q Thủ Đức, TP. HCM

03 / 2019 29

Giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT với trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Thời gian: 8:00 - 29/03/2019

Địa điểm: Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, Tp. HCM.


Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 29/03/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học