Sự kiện
01 / 2019 14

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

HE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC 

 

 

 

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

https://easychair.org/conferences/?conf=econvn2019

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/

Thời gian: 0:00 - 14/01/2019

Địa điểm: Banking University HCMC

07 / 2018 20

Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích học tập tốt năm học 2017-2018

Thời gian: 8:00 - 20/07/2018

Địa điểm: Cơ sở 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM


Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 20/07/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện