Sự kiện

Chung kết "Đấu trường tài chính"

Thời gian
: 08:00 01/06/2018
Địa điểm
: Hội trường 56 Hoàng Diệu, Thủ Đức TP. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 01/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện