1 Sự kiện
Sự kiện
01 / 2019 14

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

HE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC 

 

 

 

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

https://easychair.org/conferences/?conf=econvn2019

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/

Thời gian: 0:00 - 14/01/2019

Địa điểm: [LOCATION]

06 / 2018 18

Hướng dẫn sinh viên chương trình chất lượng cao bảo vệ khóa luận

Thời gian: 14:00 - 18/06/2018

Địa điểm: [LOCATION]

06 / 2018 13

Cuộc thi "Người bán hàng xuất sắc"

 

Thời gian: 17:21 - 13/06/2018

Địa điểm: [LOCATION]

10 / 2017 22

Hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

 

Thời gian: 0:00 - 22/10/2017

Địa điểm: [LOCATION]


Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
14:00 - 18/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện