1 Sự kiện
Sự kiện
01 / 2018 15

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018


Date: 15-16 January 2018
Location: Banking University HCMC
Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com
Website:www.hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn

Thời gian: 8:00 - 15/01/2018

Địa điểm: [LOCATION]

08 / 2017 03

Hội thảo chuyên đề "Kiều bào đóng góp cho sự phát triển của TP. HCM

Thời gian: 8:00 - 03/08/2017

Địa điểm: [LOCATION]

08 / 2017 03

Hội thảo chuyên đề "Kiều bào đóng góp cho sự phát triển của TP. HCM

 

Thời gian: 0:00 - 03/08/2017

Địa điểm: [LOCATION]

08 / 2017 01

The Tenth Viet Nam Economist Annual Meeting Veam 2017


Xem thêm chi tiết tại: http://www.veam.org/

Thời gian: 8:00 - 01/08/2017

Địa điểm: [LOCATION]

07 / 2017 04

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai