Sự kiện

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018

Thời gian
: 08:00 15/01/2018
Địa điểm
: Banking University HCMC
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018
Date: 15-16 January 2018
Location: Banking University HCMC

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

Website:www.hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 21/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện