Sự kiện

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Thời gian
: 00:00 14/01/2019
Địa điểm
: Banking University HCMC
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 14/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
Danh mục sự kiện