Chuyên đề "phương pháp copulas trong tài chính"

Thời gian
: 08:30 13/05/2017
Địa điểm
: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Phòng H101 - 56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức TP.HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

2017 - year’s Seminar Subject: Firstly Copula Method for Finance and Insurance
Organizers : Farculty of Information system manegement and Mathematical Farculty of Economics
Date: One or two times in a month. Normally on Saterday in the first week of every Month. It will be ìnformed
Place: 56 Hoang dieu 2, Thu Duc
Contents:
1. An Introduction to Copulas for Economics anh Finance.
Speaker: Assoc. Prof. Dr. Lê Sĩ Đồng, MA. Trần Đông Xuân
Date : 8.30 am, 25/3/2017, Room H 101
2. Statistical Inference for Copulas
Speaker: Dr. Phạm Hải Hà
3. Simulation of Market Scenarios
Speaker: Dr. Hà Bình Minh
4. Applications with Copulas
Speaker: Dr. Tạ Quốc Bảo, MA. Trần Đông Xuân
5. Relations between Copulas theory and Fuzzy theory
Speaker: Dr. Hồ Vũ, Assoc. Prof. Dr. Lê Sĩ Đồng

Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 15/06/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khaihài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai hài cốt 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai hài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khai423 minh khaihài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khaihài cốt 423 minh khai