Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động & Tổng kết năm học 2018-2019

Thời gian
: 08:00 31/08/2019
Địa điểm
: Hội trường 56, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, TP. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Hội nghị xác định phương hướng chung và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019- 2020
1. Phương hướng chung: Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn cao gắn với việc mở các ngành mới và tiêu chuẩn AUN – QA; tăng cường kỷ cương, nề nếp quản lý đào tạo gắn với chất lượng đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo đại học và sau đại học những ngành xã hội có nhu cầu; đẩy mạnh các hoạt động NCKH và HTQT; tăng cường đầu tư xây dựng co sở vật chất, thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo, NCKH; đẩy mạnh công cụ nhận diện thương hiệu góp phần vào thành công trong công tác đào tạo của Trường; đưa Trường thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đào tạo ngành kinh tế, tài chính – ngân hàng.
2. Trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
- Công tác tổ chức cán bộ
- Công tác đào tạo
- Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Hoạt động đào tạo
- Hoạt động quản trị tài chính, tài sản
- Hoạt động hỗ trợ người học
- Hoạt động Đảng, Đoàn thể
- Đưa ra các định hướng sắp tới.

Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây