Hội nghị đầu tư khai thác cơ sở vật chất trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Thời gian
: 00:00 13/01/2017
Địa điểm
: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
0838291901
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 20/01/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây